-
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
     
 
 
 

 

  Darco Packaging nv TwitterVolg ons op Twitter
  Darco Packaging nv FacebookVolg ons op Facebook
  Darco Packaging nv BlogDarco Packaging nv Blog
 
WETGEVING LADINGZEKERHEID
 
Ladingzekering is een belangrijk aspect geworden bij het verhogen van de verkeersveiligheid. Dit alles kadert in "het Europees handvest voor de verkeersveiligheid".

Concreet

In België geldt sinds september 2009 dat een verpakker voor een stabiele lading moet zorgen. De goederen moeten "zonder vervorming" op de pallet blijven staan tot onder een hoek van 26°. Denk hierbij aan niet kantelen of schuiven. Ook voor Duitsland zijn dergelijke richtlijnen van toepassing. Als u exporteert naar België of Duitsland, kunnen de genoemde richtlijnen ook voor uw bedrijf van toepassing zijn. Normaal gezien zouden de andere buurlanden zoals Frankrijk en Nederland hierin moeten volgen.Doel van ladingzekering

1. Het vermijden van schade aan lading.
2. Het vermijden van boetes en rijverboden bij controle door politie of FOD in België én door gelijkaardige instanties in het buitenland.
    De boetes gaan van 150 tot maximum 2750€ en het rijverbod kan oplopen van 8 dagen tot 5 jaar !!
3. Het vermijden van ongevallen.
4. Het vermijden van economische schade door files.

 
De verpakking
 
Artikel 45bis. 3. introduceert extra regels voor de verpakking. Indien de primaire verpakking van een goed niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, dan moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking, die stevig genoeg is om een goede ladingzekering mogelijk te maken.
De norm is de 26 graden test. Het pallet wordt hierbij aan één kant opgetild tot een hoek van 26 graden. De lading op het pallet moet dan stabiel blijven.
Zeer belangrijk! De verlader dient de vervoerder waarop hij beroep doet vooraf schriftelijk alle informatie te verschaffen die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen.

 


Basisregels ladingszekering voor wegvervoer 


De verschillende reglementeringen betreffende het wegtransport houdt heel wat transporteurs bezig. De regering heeft namelijk de voorbije jaren duchtig de wetten en normen omtrent ladingzekering veranderd.

Het handboek 'basisregels ladingzekering voor wegvervoer', dat het resultaat is van een project door de Katholieke Hogeschool St.-Lieven, geeft  nu een compleet overzicht van de verplichtingen. Alle informatie die tot op heden bestaat rond ladingzekering wordt samengevat. Dit boek geef onder andere informatie over de opbouw van voertuigen, de verschilllende zekeringsmiddelen en methodes van ladingzekering, het principe van de vormstabiele laadeenheid en een aantal voorbeeldberekeningen. Voor de berekening wordt er, om het werk te vergemakkelijken, zoveel als mogelijk gewerkt met tabellen. Alles wordt geïllustreerd aan de hand van talrijke foto's en tekeningen.

Dit boek kan bekomen worden ( 91 pagina's - €25 incl BTW, excl verzendkosten).